Uitbreidingsplannen Goedkeuring onteigeningen voor het par tieel uitbreidingsplan .Boeimeer" Uitbreidingsplan in hoofdzaken „Boei meer 1951" Uitbreidingsplan in onderdelen „Boeimeer 1951 N.O." Uitbreidingsplan in hoofdzaken „Brabant park" Uitbreidingsplan in onderdelen „Brabant park A" Gewijzigd uitbreidingsplan „Poolseweg 1951" Wijziging besluit i.z. onteigening Poolse weg e.o Bezwaarschrift van J. J. Snijders Bijdrage in kosten van bouwrijp maken van grond Onteigening Montensbos Uitbreidingsplan „Boeimeer 1952 Z.O." Uitbreidingsplan „Poolseweg 1952" Bezwaarschrift A. C. J. Luijkx e.a. Onteigening gronden in uitbr.plan „Boei meer 1952 Z.O." Exploitatieberekening Boeimeer Z.O. Exploitatieberekening Boeimeer N.O. Onteigening i.v.m. uitbr.plan „Brabant park" Verdaging beslissing uitbr.plan „Boeimeer 1952 N.O." Uitbr.plan „Teteringsehoek" Onteiqeninq qronden in uitbr.plan „Boei meer 1952 Z.O." Onteigening t.b.v. uitbr.plan Zandberg laan-Laan van Mecklenburg 45 Pagina der Nummer Notulen der Bijlager 12 13 6 13 7 125, 66 143/152, 66 158/165 66 126, 67 143/152, 67 158/165 67 126, 68 143/152 68 126 69 165 158 180 134 257 192 388 270 197 270/271 198 296 235 297 236 346 277 346 278 365 315 388 388/389 351 398 384 398 385

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 45