Pagina der Notulen Vestiging tuindersbedrijf van Mulders m Dr. Batenburglaan Uitbr.plan „Frisolaan" Verlenging onteigeningstermijn t.b.v. per celen in onteigeningsplan ,,Boeimeer" Uitbr.plan Poolseweg 1951 Verzoekschrift van J. Dekker i.z. uitbr.plan „Frisolaan" Uitbr.plan „De Krogten" Onteigeningsplan t.b.v. uitbr.plan „De Krogten" Onteigeningsplan t.b.v. uitbr.plan „Bra bantpark 1951" Verlenging onteigeningstermijn voor gron den in plan Poolseweg e.o Uitbreidingsplannen eerder ter kennis brengen In uitbreidingsplannen speel- en andere recreatiegelegenheden Het helpen van gedupeerden Het verloren gaan van bouwterrein Urinoirs Zie „Openbare Werken". Veeteelt Kringkeuring voor geiten Veiligheid (Openbare) Verspreiding der brochure „Hoe overleef ik een atoombom-aanval" Verbeteringen Zie „Eigendommen (Gemeente-)". Verhuringen en verpachtingen Zie „Eigendommen (Gemeente-)". Verkeersmaatregelen en -voorschriften Het plaatsen van borden i.v.m. stopverbod in omgeving automarkt Verkeersprobleem Haagse Markt Nummer der Bijlagen 417 419 406 419 407 442 456 458 474 486 515 486 516 486 517 486 518 569, 578 569 569,578 570 579 297 90 240 78 80 46

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 46