ïmer Pagina der Nummer ilagen Notulen der Bijlagen Uitrijverbod Rozemarijnstraat 85, 86 Situatie aan Wilhelminasingel nabij het 406 Diaconessenhuis 86 Parkeerruimte aan de Markendaalseweg 170 103 407 Natriumverlichting op A.N.W.B.-wegwij 456 zers 170 104 Openstellen Valkenberg 190, 191 474 Ontheffing parkeerverbod bij automarkt 282 515 Eenrichtingverkeer op Academiesingel 282 Plantsoentje Zandberglaan-de Roy van 516 Zuidewijnlaan is een verkeersobstakel 282 517 Schutting bij brug aan Markkade belem mert uitzicht 283 Verkeersborden op Oranjeplein 283 518 Verplaatsing verkeersbord Visserstraat 283/284 Struikgewas bij Teteringsebrug vormt verkeersbelemmering 284 Verkeersmoeilijkheden op Haagweg 284 Het knipperlicht hoek Baronielaan Ginne- kenweg 284 - Verkeersverordening voor Breda 297 239 --- Verkeersmoeilijkheden in oud-Princenhage 379 Verkeerssituatie Driesprong 380 Verkeersbord bij Etnastraat 380 Verkeersborden op Grote Markt 436 419 - Rijden met verblindend licht 450 40 Verkeersregeling Delpratsingel 450 Verkeersregeling Heuvelbrink-Dr. Struy- ckenstraat 450 Verkeersregeling Vrederustlaan 450 Onvoldoende busverbinding met buiten wijken 506 Auto's op trottoirs 564,565 Fietsen op trottoirs 564,565 Te weinig parkeerplaatsen in centrum 564/565 Verkoop Zie „Eigendommen (Gemeente-)". Vervoerbedrijf (Gemeentelijk) Centralisatie van het vervoer 35, 51, 76, 77 Het vegen van schoorstenen 77/78 r 47

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 47