Brandweerwedstrijden voor schooljeugd Rattenplaag in omgeving Haven Inrichting pand Tramsingel 65 Kosten wegens zuivering van ongedierte bij woningvordering Verzekering Zie onder „Eigendommen". Vlag Vlag voor de gemeente Breda Vleeskeuringsdienst Zie „Slachthuis (Openbaar)". V olksgezondheid Verhoging crediet t.b.v. het t.b.c. onder zoek Activiteit G.G. en G.D. bij pokkenepi demie Van badkamer tot keuken bij inwoning Vrouwen (Gesticht voor R.K. Oude) Rekening over het le halfjaar 1952 Ontslag van P. van Beek als rentmeester Rekening 1950-1951 W armwat erapparaten Zie „Woningbouw". Waterleidingbedrijf (Gemeentelijk) Zie „Lichtbedrijven en Waterleidingbe drijf". Waterleidingmaatschappij „Noord-West- Brabant" Aanvulling concessievoorwaarden Overname van een gedeelte van het con cessiegebied De prijs van het gesuppleerde water aan Bredanaars Pagina der Notulen 130 284 377/378 557/558 318 38 47, 54 532 537 123 286 388 486 548 548 Nummer der Bijlagen 72 346 257 204 519 48 f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 48