Brandweer Zie „Vervoerbedrijf (Gemeentelijk)" Bruggen Zie „Openbare Werken". Burgemeester Welkomstwoorden Wensen tot herstel van gezondheid Niet-waarneming ambtsbezigheden gedu rende 3 maanden Overbrenging groeten Herdenking van Mr Dr Claudius A. Prin sen Verzoek om fotocopie van schrijven van Mevr. Prinsen Installatie Mr Dr C. N. M. Kortmann Beëdiging van Mr Dr C. N. M. Kortmann Compensatieregeling i.v.m. verbruiksbe- perking van 5% sinds Maart '51 Ambtswoning Waarderende woorden aan Mr Dr C. N. M. Kortmann Het onverplicht antwoorden op vragen i/z de politie Burgemeester en Wethouders Verhouding tussen de Raad en het College Daadkracht en teamgeest in het College Pagina der Notulen 10/11 32, 39, 43, 45 49 109/110 158 184 185/188 507, 513/514, 523,526 269 325/330 340 341 380 514 528 533 539 33, 516, 523, 527/528 533 39, 52, 60, 515, 518 Nummer der Bijlagen

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 4