Winkelsluiting Vaststelling van enige verordeningen Verordening ex art. 11, 2e lid, der Win kelsluitingswet 1951 Sluitingsuur op 31 October 1952 Woningbouw Het woningbouw-vraagstuk Woningbouwfinanciering Huurschuld Woningbouw in vrije tijd Woningbouw door particulieren Waardering voor woningbouw in Heuvel kwartier Kwaliteit der woningen Goedkope woningen voor grote gezinnen Garanderen van hypothecaire geldlenin gen Bouw van 72 woningen Het bouwen van 36, 115 en 82 woningen in het Heuvelkwartier en 42 woningen in het uitbr.plan Liniestraat Opdragen beslechting geschil met drie aan nemers aan de raad van arbitrage voor de bouwbedrijven Wijzigingen in bestekken Verlenging geldingsduur overeenkomst i.v. m. bouw 20 woningen Heuvelbrink Bouwvoorschot aan woningbouwver. St. Laurentius voor warmwaterapparaten Toelichting op adres inzake woningbouw Bouw van 172 woningen Zoldervloeren Warmwaterapparaten Bouw van 21 ├ętagewoningen Pagina der Notulen 367/373 407 450 36, 44, 45/46, 51, 53, 55, 57 58, 60, 63 72/73, 74/75, 76 97, 99 573 98, 99 98,99 98, 99 98,99 133/135 136/137 165 271/272 285 344/345 365/366 379 419/421 421/422 426/430 449 Nummer der Bijlagen 320 401 43 94 200 265 316 408 409 410 470 50

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 50