1 - tier Pagina der Nummer agen Notulen der Bijlagen Adres K.V.P. i.z. woningeigendom en 20 -bouw 450 Bouw van 44 woningen 458 475 01 Bouw van 106 woningen 458/459 476 Bouw van 10 eengezinswoningen 486/488 520 Aanvullend bouwvoorschot voor 18 wo ningen 488 522 Woningbouwpolitiek 510/511. 536/537 Woningproductie 516 Het voortzetten van de woningbouw 519 Geld van particulieren voor woningbouw 532 Niet te veel kleine woningen 555, 577 Streven naar oplossing van woningvraag stuk 569/570, 575, Het inschakelen van bouwverenigingen 573, 577, 578, 580 Practische woninginterieur 574 Het particulier initiatief bij de bouw van arbeiderswoningen 575, 582/583 - De woningbouw sinds 1947 579 Motie i.z. het verkrijgen van een woning 43 in eigen bezit 582/584 585/586 Motie i.z. het bouwen van woningen voor grote gezinnen 582/584 94 585/586 Woningnood- en woonruimtewet 00 Het toenemen van de woningnood 45, 54 Vergoeding verhuiskosten 100 Verdeling woonruimte bij nieuwbouw 126/129 70 65 Commissie van advies ex art. 8 Woon ruimtewet 1947 180, 130 16 240/242, 516 08 574 09 598/604 576 10 Sluiting woningnoodbureau i.v.m. vacan- 70 379 51

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 51