Woningsplitsing Bestrijding woningnood Woningprobleem Faits et gestes van het W.N.B Het geven van meer voorlichting door het W.N.B Toewijzing van woningen aan jongge huwden Huisvesting van bejaarden Waardering sociale gezinstoestand i.v.m. het betrekken van een gem.woning In acht neming normen bij toewijzing van woonruimten Controle op woningen van vrijgestelden van inwoning De woning en de mens Dank aan Directeur W.N.B Pand Beyerd 29 Het niet altijd tactisch optreden van het W.N.B W oningverbetering Zie „Eigendommen (Gemeente-)" Het niet uitvoeren van lastgevingen i.z. woningverbetering W oontoestanden Krotwoningen Pagina der Notulen 449 516 531 532 537 570 570, 573. 579 574 574/575, 581 575, 581, 576/577 577 577/578, 581,583 578, 581,583 574 97,98/99 358 532 537 569 570/573 574 575 578 579 580/581 52

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 52