T i mer agen Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen Rijkssubsidie voor verbetering van onbe woonbare woningen Motie inzake het opruimen van krotwo ningen 572/573 582/584 585/586 W oon wagenkamp Subsidie aan het Woonwagenliefdewerk Voorzieningen in het woonwagenkamp Staangeld Kosteloos woonwagenkamp 14/15 139 485/486 203/212 247/252 440/441 462 514 141 182 455 Zedelijkheid (Openbare) Handhaving van de zedelijke normen bij de a.s. feestviering j Toenemende zedenverwildering 59, 62, 63 563,564 565,566 Zwemmen Schoonmaken zweminrichting „Het Ei" Gemengd zwemmen (familiebad) Verbeteringen in het zwembad „Het Ei" Plannen i.z. de volksbadplaats Lagere entréeprijs van het zwembad „Het Ei" voor kinderen 13 47, 54, 59, 61, 62 284, 512./513, 531/532. 538, 564, 566 62,64 94, 95 94, 96, 97, 568 8 - 53 -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 53