Crediet- en Voorschotbank (Gemeentelijke) Verslag over 1951 Overzicht van de achterstand Wijziging beheersverordening Rentewinst, administratiekosten en risico Drankwet Bezwaarschrift van J, Huijbregts Eerste Hulp bij Ongelukken (E.H.B.O.) Zie „Geneeskundige- en Gezondheids dienst (Gemeentelijke-)" Zie „Ongevallen". Zie „Politie (Gemeente-)". Efficiency onderzoek Het doen plaatsvinden van een efficiëncy onderzoek Efficiëncy-onderzoek kostenbesparing een middel voor Eigendommen (Gemeente-) Aankoop: van grond van de Wed. Alvers-van den Hout van grond van de fam. Klemans van grond van P. W. J. Boeren van enige panden van de erven Voermans van grond van de Gezusters van Toren van grond van P. J. Legein Pagina der Notulen 415 415/416 473 548 548/555 344 35/36 46 50/51 54/55 57 62 63 180 530 533 537 539 17 28 17 29 131 80 131 81 176 114 227 161 6

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 6