1 1 ïmer Pagina der Nummer jlagen Notulen der Bijlagen van qrond van J. Verdonk 227 162 van grond van de Familie Laurijssen 228 163 305 250 >03 van grond van het landgoed Vrede >61 rust" 228 164 van grond van de H. Hart parochie (wij ziging) 256 186 van grond van C. Brooymans 275 211 >62 van grond van C. N. Beekers 320 259 van grond van v. Hooydonk 346 275 van grond van R.K. Parochie van het H. Hart 346 276 van grond van A. Rombouts 397 375 van grond van het O. L. Vrouwe Lyceum 397 376 van grond van G. J. Feskens 439 440 van grond en huis van A. Broos 439 441 van grond van A. Roovers en W. de Wijs 439 442 van grond van H. J. Goos c.s 439 443 van grond van J. Derks c.s. 439 444 1 van grond met opstallen van J. H. van Miert 439 445 - van grond van A. Smit-Hoogenbcom 442 464 van de panden Ginnekenstraat 1 en Hout markt 2 495 548 Verzoek van C. A Mulders tot aankoop van grond 495/497 549 35 van grond in Boeimeer en aan Kerkhofweg 497/498 550 van grond nabij de Burg. de Manlaan 498 551 van grond in Brabantpark 498 552 Critiek op aankoop van enige complexen t.b.v. de brandweer 529 536 538 Het nivelleren der bouwgrondprijzen 574 - 580 Erfpacht. 581 28 Wijziging verlening erfpacht aan N.V. 29 Machinefabriek Fred. Schuurink 17 38 80 Uitgifte in erfpacht van grond aan W. 81 4. v. d. Broek 131 86 14 Uitgifte in erfpacht van grond aan J. 61 Meesters 132 87 7

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 7