4 Uitgifte in erfpacht van grond aan de Gaffelstraat Wijziging verlening erfpacht aan firma Rollé Wijziging verlening erfpacht aan C. V. I. E. O. transformatorenfabriek Onderhoud. Het zelf opverven door de bewoners van gem.woningen Opzichter voor onderhoud gem.woningen De niet eerlijk verdeelde onderhoudsbe dragen Schilderwerk Ruiling. van grond met F. Verheijen van grond met J. v. d. Maagdenberg van grond met P. M. Dekkers van gedeelten van de Markkade met de N.V. H.K.l van grond met A. F. Peters (wijziging) van de panden Kasteelplein 8, 8a tegen 4, 4a met L. Kools van grond met de Gebrs. Luijten van grond met A. Brouwers van grond met J. van Poppel van grond met het Genootschap tot Op voeding van grond met Korteweg's Bouw-Mij. van grond met Rijk van grond aan Markendaalseweg van grond aan de Kraanstraat met het Rijk Wijziging raadsbesluit i.z. ruiling met Strack van Schijndel Verbeteringen. Voorzieningen aan het pand Catharina- straat 26a Pagina der Notulen 176/179 398 398 73, 73/74 555 556 557 17 34 17 35 17 36 131 85 256 188 275 214 279 222 347 290 397 381 397 382 398 383 439 448 443/446, 382 460 498 556 498 557 17 Nummer der Bijlagen 122 386 387 40

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 8