4 40 Voorzieningen in de uitgeklede woningen Verbetering woningen Schoolakkerplein Water in kelders van woningen in de Pijnboomstraat Verbouwing pand Kloosterlaan 1 Herstel oude vishal Verbetering woningen Zuilenstraat 22, 24 en 26 Aanleg van nieuwe industrieterreinen Verhuringen en verpachtingen. Uit de pachtneming van grond in de Boeimeer Verhuur gedeelte Valkenberg voor aan leg golfbaan Verhuur gedeelte Nieuwe Prinsenkade Verhuur Centrale Werkplaats voor Vak ontwikkeling Schadevergoeding aan de Wed. Gommers wegens voortijdige uit de pachtneming Uit de pachtneming van grond aan de Heuvelstraat Uit de pachtneming van grond in het Heu velkwartier Verpachting parkeergelegenheden Verhuur van pand Grote Markt 42 Verhuur van pand Laan van Mertersem 2 Uit de pachtneming van grond van A. J. van Gurp Huurverhogingen i.v.m. het aanbrengen van droogpalen en stopcontacten met rand- aarde Verkoop: van grond aan het opvoedingsgesticht ,,'tWithof" Intrekking raadsbesluit tot verkoop van grond aan H. J. de Groot van grond aan de Ned. Heide Mij. Intrekking raadsbesluit inzake de verkoop van grond aan P. J. Mol 9 Pagina der Nummei Notulen der Bijlag 73, 74, 75/76 98,99 139 170 100 284 377 344 499 558 17 39 108 176 120 176 121 190 139 228 165 256/257 189 283 377 342 377 343 439 449 556/557 17 30 17 31 17 32 17 33

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 9