y ayy&y. v/yy/y P-0 X lycVktuy fcm iy o^nèxwyi^ \A'j t i (\ctiX t - oo i iy. arm 0. k> tauyc ct/i <k 3 Z?' Z V//'/'? Z u -s-'yyf?? 72/70^0 Z"2 Z2 .Z2 Ck*-/> - 7 7 C- cZcerze- 6?e^£y, f/T-z-cy 7/ 7/7077y e/y^/^cy C'/cy yyt>7 y 6/~ yy. e- y 7^06^/ c?syy^yyy^ 7/7-777./ cy>< c /ay*-, y 6?e-&c-y /'Xe 7 7 7 ,'7 7-z// &£*- //'f/*' 7 7 /X 07 70/ c> f c-7- '/oe 007777/'// £.0/7-70% </e 0'/,-c.y7-Z/>-z-/ - <2^ k2_<2 y.^c?/-Jz-&-~ J? £--_. /'/y/s/fsyy Zzy -/<f 'JJ 7/-. y /y/0/ s.-^ t?/z /bz>r/y '■'2SZV>?o 'Z?/ -/ ?y/7y - /77-/z,y 7 00^7/7/2 /^3 yf'i y/z/S.'z 0 c /'-7.Z///0/-/07-0/-// y ^'/y? y ysz£?y oyy^t^y/pT^^y.- y/ /tyyyy/e-y ^yy y/ ■/-c-yyyyZ'^ t s? Sy//> y I x ■*- yyyy yy y/gy-z yyy cyyyz f? '7 XTT-X/ 77 -77-0077 7707*0 07<0 -7707 0/000702 7 7 7 0/ /007--/"/ei.j z/z /ey&7-z. /- 707777/7///-ZT-T/T^. e- //zT/c-yy%~yè^£/-//£ 7 7 77'tp/-7 7/0-z'77' 7~y^/st^/ y A> 7 4'7 777-7-7 //'Cz/er^ ^^ye-e/é /Ct-e.'7/7-7-0/ <-///zé/? 02707 7-^ 7 7?^ <Z'-7-> yy77 /7 /-7-/-/>/~ 7 0/ 0e 7*.j o y y y y^7770 7>y 7/ /7.7- C-y^ -//7 /7-770Tyy TgT&c-TT/^ yè/ /y<-7T y' /{-/ 0 7/ a 7-7 z-77 7 7 yy ysyyyy. yy^y77-7 (v. - 7/yy-*- 77 77// y7 07/07-7-7 //-/ yz-c7-7 y^ a~- Oc%y/e// 7/77/7 7707 zy/ '/-//^/ y/i y-? -y^T*// /7S-y 07-7-/- //y /'70777J £-/? 77/002 //- <70 //>t Z7/07-70-0 -/-7 -7?77?7 yyy y/y'y y%> ytyy^^ig^y-Ty/ -■? -yy J J^S '7/ <yt/yyy~s c'/ c-t^k^- cyy -&yy*~7 7 yy-g?t0?0jr y--£-/£/'7 z- 4* /z/ yy^y/^— c-yy <sC y /yy/yy /-z /yy^yy/^ s/y/i é-/y/>7 y ^&yy^r yZ<y- ->~ 0 yt^-zy- y0^t2yCx2-~.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Notulen van de gemeenteraad | 1855 | | pagina 39a