Q-lAAy 0-z/£v

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Notulen van de gemeenteraad | 1907 | | pagina 55