cM X K r^>^L 2ZL z2 2-Z-Z. -222-2-7<—2z --2-2%-2-z— 2222-Z- 2Z-2^- ^22 --222-z^rs^e-2?^ 2?-<-^^2£--2^2-—---2-2^ *—2<e -t^£ 2%2 ^-2-2-z>-2-4 2*2 <££^-2-2e-2-z-z- ^^z-z-z-z—-^/^ 2%4>z-c-& 2nZ-t-^ <£-2>Z z2P2j-^7^2L-€2~22<7-4;'&-£ 2^ ^%y/2 ■2-t-Z-Z--2i2^^Z-e-22^2e-<£^2* 2-—-~—-~Z-—' 2z2-2z24z—Zz-2-2^.—?22-Z- z2^Z-^----2 ^^<?-y-24> -2-2>2zy--^-2-2-y2i-f 22-2^ Z^' -^Z?22<7<>^- 2%?2>e-£22-0^£2-z-z--^ 2^-2z-2> ■22Z<e-i-z^ z-2zs<^£ e-Z-<? 22-4 y^g^tjr ^C-Z - d-<^2--2r-Zl-z7 ^-2Z-<£%-?-z-- 4-22 2Z-z&2-22 O-z-2222 /22^^2^22-^ty^C--Z-zte-wS'^27-22^2222z2-t-^z-^ <^^2i22L-2l-Z2&z-z^ tzZ'-e-to-e-^r 2-z-z-Z--Z>2-2-z-72^2> zé^tf-w-Zv-z-Z 2z---zZ^2t22 <&C- C -Z*222-a>2-ZL --2^C-2-z-z> 2-z-^y -22 <2^ 222 2-?*<-2- \2Z-222z- 2%2- S^z2' 2^22.2^0-^^ Z^C 2%2 ^z-2k-^^-z-z-^^ 2Z2222-L- -22-2z> -2--ZZ2z^y—-, --^^2^22^£- ^Zoz-z-^2^2-2-2- —i-22—z-z- -2-z-z-^ -7Z2.Z2z^-z-z^-e2^2-^2/^^-2-2t-^-^^-&-^4-^^ 2- <2/% 22 2-2-Z*^-Z-Z-- 222-*Z-7 -^z-zC^t-z-z-z- -4z-2a2&t- -z-^^t^Zzt-zZk-iéz? 222 ^2-^2z-^^^-^2<^£t-2-£z ZZ-y-z-z— 2^2-zz-^ 2%4- 274^*—<£22—7 /^2Ss^/ J-Z—Zi-Z2-i>2 -2-z..— 22 2z-2z>z-i--2z2z^-*z222 --^-ZZ-Z-Z/ 2^S-Z—-Z- 2^22-22-^^-Z-22 z-2 I 2-^-2z&-- 4z2z2 2£-'22-Z-?22£^- ^2Z2-z>2-Z2z2 2-Z%2<- ^2-^2? -^^zz-2z-r--z-2-2-cr-^2-&- ^-2-z-2S-2£4£^ 2%^, 22- 222^2-2-22-2 -222— ,-2z2z--z--z2 ^&*>£-2Z-Z-Z-2^2-222- 2*z-e2' -27-2-2 2 <32-0 <3-2-3-2^7 0?2 ^22——-42 —4^7 222 ^ZZ-z-z^—zzz-22224*-^^^ —£-*£2*22-2 ë-z-zy^e-*-*- -e-£-£?4222y-j/2- 22^- <£-?Z-2-2-k Z&z^-zr-S 222*2 -2-^ 2-^4- 42-£ C-2£I2Z2T- Z2-Z>z-*-Z-- Z%2- <22S-è2-*é-. 2^ 2-^2-7. Z? 2-**-2tai-*z-2e-^ztCT-Z-Z-ZZ-Z-ZCO-ZZ^- 2 -22c, -£ 2<2f ^teeJ&^cstéZ^!. -z^^f <z^e^2 zz-S' -^^^£^222^/? 2^2^2-2 22? --^2—2-i—^3>-z^2-&Z-Z— Zf^jZzZ-^Zl- (Z-2z-2- —-'Z— - - Zc-fT*'-ZCz— 2^*£^-2f2^<2y^-^^22^'2 ^-Z-^22-Z-2-z-z-^y £—?4- —2^-t-^-242-Z2-<4 £-2-Z22<>---?-<7Zjt--z-z- Z-Z-£2z-z-z-- •y^2-2 <07-Z4yZZ-&zz444-- '&-e-2- C2L-2Z2? -22 *-2&st-<£20 -~2-^S^ 2&- -2-72/^-^2^2?2- y £^2? ?-?y 22- 2 -22 '2 - 22 -2 2 ii2e-- ^tZ?2e--t22Z-e- -^-2z22<2t^z2-22 ~<C-&-z-2- -<2-2-2-- 23c-Z22£-22-2- 2Z-?L2-Z~ --2Z-> 22222/^Ce-è-2-0-<3-2C2 2^-2-2-Z. 222- (5^ 22^2, 22&W-22/ -2C2-2 -222.2-2y2z- 2^22-22. y-Zé-z-z--^ y^yZ2z-t--r-z-z- 222222-^ 4^ 4^2-Z^Z- 2-^2c-L-2- t -e-2-z. - 2,^2224^£ ^-2-^3^- 22 2— a-2z-22-2-c2Zz_, &2~^2,. ^-2-2-2? 222-2 -2Z2- 2 z<^^s- <£2-2-2 -f 2 2--2-C,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Notulen van de gemeenteraad | 1907 | | pagina 68a