x X X Xx< yzS'*-pf-'^yz-y*^p>p-?^2- /44 4s^z-z'-zztz44^2^y4z^--:: ^zv^z^zyy ~y£zy'^.^44444^-4' z>^2'4^z-^--p^y<444e- t^^a^e y=y yy« tucy/c^y <£2z-<z^-~pyy4t-e- cJ^ <^2^2' y^^yyz^ *^2zs<&<^ ys^+tZészr-^&z^^^ <£^o~2- Z^z4 ^<£^€s z%zyy4pp ^z-^-^ye. ji~&4/4t7 p-y^p?^ 4 y^-ye^a^p- .y^ zS4zp?zy^<?' 44Cz-pp Jpy£ Z44zp- 'gyf ypppd'^3P2- C^/ &PP y& <2<4p?4?pP-P-PZyP^Z^ <yr~ -y? és/pS^-t^ y>y4z-^ ~^£>5'/C^!0^4PP^' y^-p-ts4 ^ystsz-pz^- _/y ,^y4p-p^y y4y~y ^->4/4Z-4-C- .-%• <x ^4^y/ a s s G(/^ <3<t^ - Z* -&e~ z *4<e*p' zp-piZpy pyp~p I y/'zzz>^ y^ZZz^Zz^f^ opp-^ ^'Z P-z^y _<£~e-y yX./ X/«/x> *^y <zt>p^ ^^z-zz4 Z-ZpppZ. XX ZZe^Pz^^y' c^ZZ>^Z-z4p~z^ zZ-P A-Xc- y^&ufZ-erZ'* ^~2Z^Z>-Z-Z244 ^ZZ-3Z-44ZZP4^4yyp-pv3Z ^-&~zzp-ppz -zZa^z-ppyz X2£-£- z^zz44z4&Z4ppp v^y, XX, XX 44, -^zzz^ -ge-pps<44z4(%4z4-Z'Z^ J4ZL ^-g ^&-ppp<7 y^'zzp-pp' ^y&-p^z3 p^yp zL^z^ xxx -,y s-~4 &*pzy -&>p-z y?' z- xx^xyy-x^ -^ypz^z^ x Zpp-Z'y. X yyzJz^ 'yZZCz. ^<£Zy* yZk^iezi' pyy&z-e>-£.yè4ép*pp' .RyXz-?- -e^pppp^z.z?y4z yX -y^ey" ~44y "t zpyz%4. yz4pz- y^z^py y4s- yyOzypz-t^pt^#' 4-^i^zipiZ^y z&z^zz y4zzzzi^pp^zy zy-,^P<PP-I-Z4^ -2 s<y-zzzr^z~ep^- 'y£-z-y ^-z>yz-z^y/y y-z^-zy4£z- yzl

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Notulen van de gemeenteraad | 1907 | | pagina 69a