-3-^-z-^ z^yy^ ^^r2yz> <yy yy^y^j^y^zz- '■yy y&yyy yêïz-o- ^SH y^yz-'z^y-è ^-iC yzyy -y^y> -yy^^z-z-^ zr^-g^i c s^Ls- y 4? TV«-z- ^y^yyziz^ y z&zy -2>z^*-3^ ,y^y>Ayy^ ^^-zzzy? -2^4%^&yz-z<z<z-^z ^L^zzz^ y^-t^yi^ny^ ^z&s&yyZZ^ y^y yy.^/ y^y <^y# y 'o^^a^Ur -z _^zég> yyi^ z-zz<yzz^ <s^> -5_ y^iy yz~z3z*d£^2^-?-z--^' <yêèy y^yz£e>£^ ^zy^yy^o sZy^ZZ-Z'S-- ^^zzryzy zZZ^~z<Z?s2é- y^y-z y^yy- •y^yy' Z^&-«2^2t2-^" ^y%.Zt-y£ y£y>z- y>y>yei yyyy-^ yz^z^y,y^y ygyy^yy -yyy^yys--^y^zzzp-zy-y^y&y-y '7'~- />- -*~ ^yzyzyZ^- ^ézzz^y' z4yyy^ y^yy^^y yl --SL y%/<zL.<&zyz: yy ^y^y zp-zzyz- z£2cy^y^- ^zzzz^ z&z^z-y" -y^y^^" t <fyy z^y^ y^.2 zZz.zZZf'ezz-s- yy^ZZz- ^Z ^y zzz. zZZ-iZz? y-y £T- -<s^^'z2z.eiz!&0<z^ yyy-zz^z_ i: v vHH y y 'r- ^y' yz-z-a^zZi zz-zzyy '—yz^tïS- _fy y^y y yy^y'sz ~-s- y'/^zz-Z'z^^.-^zp- -^yzyyy yyy^ y y yzy—yz^yy-z^-^ /Zèy&y^ yy^z-yCzy^.r z^yy-yr^ jZzycz- zzy y'y yz-yk-zz'z- yzyy zyy^y'-z-z. ^-yyyyy> z- y-y-2- zp~ yzyycisr^ y/ z^-^ y^zzzz-t- y£zz~zy>*y zy^zftz^ 'S y y^yzc^ -z~ z- z- - c zy - z s -- z-zy -? yZy^z? 2. yy <L

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Notulen van de gemeenteraad | 1907 | | pagina 70