^/f rf y r ol «U- ^"5*0 -G> «PP-*-f -/-<y ay. ua.. föv-ir-z-^LtL^T^-ta- 2^^^ ~cf,7yis/*-'&^l--*---<S' c^~^> ty^-OLL-^

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Notulen van de gemeenteraad | 1920 | | pagina 47a