:lr aJL^. 77 JU_JU Ll^- 7< 7- c ii^ ii/t^ .,y 4^ti (U? tdr erL (jafcte*. f* - 7" --->» /^7 —y-. n ..7-SL -€-i__» o^-<_ lu.,7 /_7 j" -f/' <-«->~-"y£o

Raadsnotulen en jaarverslagen

Ginneken en Bavel - Notulen van de gemeenteraad | 1922 | | pagina 96