38 Sep'o 5 Nov. 31 Dec. 1 9 3 3 Verzoek C.Blom c.s. om verbetereingon nan den weg «aast van Gurp Adre ven het Gere nt~b stuur van Breda or veranderin veil den naam Belprumlaan. Adres ven W.v.Veen te Bred? om vergunning tot het aanleggen' van een straat Adres Van W.v.Veen te °reda om vergunning tot het aanle en van een straat. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verrichten vei 'enige buitengewone werken aan straten en rioleerin; en in deze emeente. Voorstel'tot het aanleggen van trottoir in "den Dijk". 89. 89. 92. 98. 99. 100. ooOoo—

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1926 | | pagina 5