Ik hen er van overtuigd in Uwe raad weer het college aan te treffen dat evenals in het verleden in zijn politieke spel de menselijke waardigheid vooropstelt. Ik hen er van overtuigd in het college van B. en W. weer het vertrouwvolle en door begrip geschraagde samenspel te ontmoeten. Ik b.en er van overtuigd dat de sekretaris met zijn ambtelijke staf spor tief en vakbekwaam de besluitenregen zal kunnen verwerken en dat zij zich allen tot de eenvoudigste arbeider zullen willen inzetten voor de taak die hen wordt toebedeeld. Voor alles wat U en zij in 19^5 zijn geweest ben ik uiterst dankbaar. In deze overtuiging durf ik dan te zeggen het zal waarachtig wel gaan.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1966 | | pagina 10