01.08.741. 02.2 -1.842.5-'-2^-' Voorlopige vaststelling gemeente rekening over 1951 en goedkeuring der rekening 1951 van het Burgerlijk Armbestuur 163 -1.842.984. Subsidie salaris Maatschappelijk Werkster 96 -1.845' Subsidie Reclasseringsvereniging 162 -1.851.11. Subsidie Kleuteronderwijs 42 -1.851.2. u—Vakonderwijzeres Meisjesschool 80 Beloning vakonderwijzeres 89 -1.351.2.' Vermenigvuldigingscijfer schoolgeldheffing September 1950/1951 53 Vaststelling vermenigvuldigingscijfer schoolgeld 1951/1952 101 Vermenigvuldigingscijfer schoolgeld 1952/53 150 -1.851.2.^■4-'--* Aanvulling commissie tot wering van schoolverzuim 9 Commissie tot wering van schoolverzuim 127 3 O -1.851.2.Beschikbaarstelling crediet voor uitbrei ding der Meisjesschool 39 Beschikbaarstelling nood-schoollokalen Meisjesschool 45 Request van aannemers betreffende aanbe steding uitbreiding Meisjesschool 54 Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920, uitbreiding Meisjesschool 58 Aanvragen ex art.72 L.O.wet 1920, uitbreiding Jongensschool 79 Centrale verwarming Meisjesschool 81 Centrale verwarming Meisjesschool 85 Uitbreiding enz. Jongensschool 85 Uitbreiding enz. Jongensschool 92 Medewerking ex art.72 der L.O.wet 1920, uitbreiding enz. der Jongensschool 97 Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920, verandering ramen Meisjesschool 105 Medewerking ingev. art72 L.O.wet 1920, Meisjesschool 127 Verzoek bestuur Jongensschool om mede werking ex art.72 L.O.wet 1920 135 Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920, Jongensschool 145 Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920, Jongensschool 149 Art72 L.O.wet 1920. jitvoering raadsbesluit dd. 3 Juli 1952 163 -1.851.2.°^'11* Centrale verwarming Meisjesschool 81-85 -1.851.2'~x-' Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920 Jongens school (schoolbanken en gordijnen) 13 Eerste inrichting v.g.l.o. Meisjesschool 80 Leermiddelen Meisjesschool 89 Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920, eerste inrichting Meisjesschool 97 _1 Qnm o 06.247. .oj±.<z. Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920 Jongens school (schoolbanken en gordijnen) 13

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 12