0° 1 07.2. -1.851.2.—1Eerste inrichting v.g.l.o. Meisjesschool 80 Leermiddelen Meisjesschool 89 Medewerking ex art.72 L.O. et 1920, eerste inrichting Meisjesschool 97 Medewerking ingev. art.72 L.O.wet 1920, Meisjesschool 127 Verzoek "bestuur Jongensschool om mede werking ex art.72 L.O.wet 1920 155 Medewerking ex art72 L.O.wet 1920, Jongensschool 145 -1.851 2 Medewerking ex art.72 I .O.v/et 1920, Meisjesschool; leermiddelen huishoudschool 18 Eerste inrichting v.g.l.o. Meisjesschool 80 Leermiddelen Meisjesschool 89 Medewerking ex art72 L0wet 19 2 0 eerste inrichting Meisjesschool 97 Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920, Jongensschool, leermiddelen enz. 108 07 2 -1.851.2.Voorschotten ex art.101 L.O.wet 1920 voor 1950 9 Vaststelling vergoeding en voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven, als "bedoeld in art.101 L.O.wet 1920 over 1949 22 Vaststelling "bedrag per leerling ex art. 101 L.O.wet 1920 voor 1951 57 Voorschot 1951 op vergoeding ex art.101 der L.O.wet 1920 80 Vaststelling voor vergoeding in aanmerking komende kosten der bijzondere lagere scholen over 1950 96 Bedrag per leerling 1952 110 Voorschot op de vergoeding ex art.101 der L.O.wet 1920 voor 1952 127 Vergoeding en uitgaven over 1951 der bijzondere scholen 148 Vergoeding art.101 L.O.wet 1920 voor 1953 164 -1.851.2Schoolartsendienst 50 Dienst schooltandverzorging 166 -1.851.24. Vervoerkosten leerlingen B.L.0.scholen Garantie rente en aflossing geldlening- Instelling ter behartiging der belangen van zwakzinnigen Breda en omgeving 22 Verhaal vervoerkosten B.L.0.leerlingen 23 Plaatsing leerlingen op B.L.O.school 99 B.L.0. 111 Vervoerkosten B.L.0. 135 Garantie geldlening Instelling ter beharti ging belangen zwakzinnigen in Breda en om geving I65 -1.851.31»Tegemoetkoming ex art.13 L.O.wet 1920 Tegemoetkoming ex art.13 L.O.wet 1920 59 Tegemoetkoming vervoerkosten ex art.13 der L.O.wet 1920 m Vergoeding ex art.13 L.O.wet 1920 163 -1.851.33» Subsidie Kleine Seminaria 147

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 13