-1778532.1. Technische fouten 28 woningen l6j Aannemer C.Bos 168 -1.778-532.2. Premie houw middenstandswoningen 81 Woningbouwstop 94 Villabouw langs Rijksweg 145 Woningbouw 1953 167 -1778532.22Toepassing gemeentelijke hyp.regeling 45 Nieuwe hypotheekregeling particuliere woningbouw 59 Voorwaarde hypotheekregeling 79 Wijziging gemeentelijke bouwcrediet- regeling 101 hypotheekverstrekking A.C.van Beek 109 Wijziging gemeentelijke bouwcrediet- regeling 155 -1.778.545- Ontheffing adviescommissie Woonruimtewet 6 Huisvesting W.Roovers 15 Woningpolitiek en adviescommissie Woonruimtewet 30 Tegemoetkoming ingevolge de Woonruimte wet in kosten van woningsplitsing 43 Bijdrage in kosten woningsplitsing in gevolge de Woonruimtewet 1947 (l).A. Verwijmeren) 53 Bijdrage in woningsplitsing ingevolgde de Woonruimtewet 1947 57 Huisvesting 81 Woningpolitiek 93 Woningtoewijzing Schipperen 94 Premie voor woningsplitsing aan J.Bervoets 95 Bijdrage in kosten vrijwillige beschik baarstelling woonruimte stoor A.Hermans 100 Benoeming lid Woningnoodcommissie (W.v.Opstal) 103 Tegemoetkoming in kosten vrijwillige inwoning Chr.de Graaf 110 Herbenoeming Adviescommissie Woonruim tewet 1947 111 Tegemoetkoming in verbouwingskosten ingevolge de Woonruimtewet 114 Woningnoodcommissie 154 Woningtoewijzing Jac.Lockx 162 Adviescommissie Woonruimtewet 1947 165 -177856Rapport Woningnood 46 E.T.I.rapport inzake woningbehoefte 54 -1.783' Opruiming oorlogstuig 93 -1.784'38. Brandputten 38-41 -I.784.3&^ Brandweer 13-14 -1784 38 "8 Crediet ad f.1500,voor brandweer slangen 33 -1784 3 83 5-2..;JI3 ^an]j0 op ij randw e e raut 0 47 Brandweerauto 89 Reparatiekosten brandweerauto 153

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 8