150 07354396 -1.784.38 Bouw garage brandweer en openbare werken -1.791.12. Verbetering waterafvoer 54 Waterloop bij Pasquélaan 103 Omlegging waterloop Schoolstraat- Pasquélaan 152 Omlegging waterloop 150 -1.811.111 Beeksestr. Wegverzakkingen 154 Binnenweg Verharding Binnenweg 116 Verbetering Binnenweg 128 Burgstsedr. Verbetering Burgstsedreef, Gagel- donkseweg en Kapelstraat 151 Werkverschaffing Burgstsedreef l6l Gageldonkseweg Verbetering Gageldonksestraat 11 Verbetering van de wegen Groenstraat, Moleneind, Kapelstraat, weg naar Ga geldonk en Schutsestraat 33 Verbetering van wegen 50 Verbetering Gageldonksestraat 82 Verbetering Burgstsedreef, Gagel donkseweg en Kapelstraat 151 Gertrddisl. Crediet voor aanleg Gertrudislaan 101 Groenstr. Verbetering Groenstraat Moleneind 11-19 Verbetering van de wegen Groenstraat, "oleneind, Kapelstraat, weg naar Ga geldonk en Schutsestraat 33 Voetpad Groenstraat-Schoolstraat 36 Verbetering van wegen 50 Klinkerbestraiing Groenstraat, Markt en Valdijk 105 Ruiltransactie Groenstraat, Valdijk en Markt 113 Ruiltransactie keien-klinkers 119 Hooglaarsestr. Verbetering Hooglaarsestraat 6 Kapelstr. Verbetering van de wegen Groenstraat, Moleneind, Kapelstraat, weg naar Ga geldonk en Schutsestraat 33 Verbetering van wegen 50 Verbetering Burgstsedreef, uageldonk- seweg en Kapelstraat 151 Riolering Kapelstraat 151 Kapelstraat l6l Krekelweg Verkeersbord rijwielpad Krekelweg 94 Verbetering Krekelweg 116 Markt Klinkerbestrating, Groenstraat, Markt en Valdijk 105 Ruiltransactie Groenstraat, Valdijk en Markt 113 Ruiltransactie keien-klinkers 119 OverveldsestrRooien van bomen l6l Pasquélaan Aankoop klinkers 94 Uitbreiding hoofdriool Pasquélaan 151 Past.Oomenlaan Uitvoering straatwerken 26 Aankoop klinkers 54 Wachtverbod of aanwijzing parkeer plaats 160 Crediet voor herbestrating P.Oomenl. 165 Rijksweg no 16. Weg Nieuwveer Terheijdenseweg 15 Viaduct Valdijk 36 Uitzie t op Rijksv/eg 37

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 9