Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad 1964